Referencje

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO w Trzebnicy w zakresie:

  • wywóz nieczystości ciekłych
  • czyszczenie sieci kanalizacyjnych
  • kamerowanie sieci kanalizacyjnych

Referencje GZGK Trzebnica-Ergo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich

  • wywóz nieczystości ciekłych
  • czyszczenie sieci kanalizacyjnych
  • kamerowanie sieci kanalizacyjnych

referencje Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich

Elżbieta i Maciej Adamek Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami w zakresie:

  • wywóz nieczystości ciekłych
  • czyszczenie i video inspekcja kanalizacji

Referencje Elżbieta i Maciej Adamek

 

Zarządzanie Nieruchomościami Ana Oksińska w zakresie:

  • wywóz nieczystości ciekłych
  • czyszczenie i kamerowanie kanalizacji

Referencje Zarządzanie Nieruchomościami Anna Oksińska